Secure and guaranteed delivery
Trusted and safe
Thousands of happy customers
Independent bottler specialist

Algemene voorwaarden

Door deze voorwaarden te accepteren en een bestelling te plaatsen, bevestigt u hierbij dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om alcohol te kopen in uw land of woonplaats.

 


SERVICEVOORWAARDEN


Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Whiskybase Shop BV en de koper waarop Whiskybase Shop BV deze Servicevoorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij hiervan zowel expliciet als schriftelijk wordt afgeweken. Deze Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Whiskybase Shop BV, voor de realisatie van welke derden hierbij betrokken zijn. Afwijkingen van deze Servicevoorwaarden zijn alleen geldig als ze expliciet en schriftelijk zijn.

 

Artikel 2 Amendementen

Whiskybase Shop BV behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Whiskybase Shop BV te wijzigen. Als zodanig is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze gestelde Servicevoorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 3 Toegang

Whiskybase Shop BV behoudt zich het recht voor om deze site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of op te schorten en kan de toegang van de gebruiker tot de gehele of gedeeltelijke site op elk moment beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Deze site kan alleen worden gebruikt door personen die de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie hebben bereikt in hun land van verblijf of in het land vanwaar ze toegang hebben tot de site shop.whiskybase.com.

 

Artikel 4 Rechten

Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot kopiëren, afbeeldingen, software (inclusief code, interface en websitestructuur) en het ontwerp, uiterlijk en gevoel, en de url van de site shop.whiskybase.com zijn eigendom van Whiskybase Shop BV. Het is gebruikers alleen toegestaan ​​materiaal en / of inhoud te gebruiken zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden. Geen ander gebruik is toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons en, indien gegeven, strekt zich nooit uit tot, gedeeltelijk of volledig, kopiëren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren, wijzigen, vertalen, delen met of beschikbaar stellen aan een andere persoon dergelijk materiaal of inhoud of maak afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom

Whiskybase Shop BV is de enige eigenaar en geautoriseerde gebruiker van alle handelsmerken, dienstmerken, ontwerpmerken, octrooien, auteursrechten, databaserechten, beeldrechten voor foto's op de site shop.whiskybase.com en alle andere intellectuele eigendommen die voorkomen op shop.whiskybase. com inclusief maar niet beperkt tot het paginaontwerp en de lay-out en de broncode. Behalve waar deze Servicevoorwaarden voorzien, verleent het gebruik van shop.whiskybase.com geen enkel recht, titel, belang of licentie aan de gebruiker van dergelijke intellectuele eigendom en is het gebruik of de reproductie van de intellectuele eigendom verboden.

 

Artikel 6 Kopiëren

Het is de gebruiker toegestaan ​​om papieren exemplaren van shop.whiskybase.com uitsluitend voor zijn wettig, persoonlijk en niet-commercieel gebruik te printen. Alle andere kopieën in welke vorm dan ook, elektronische, papieren of welke andere vorm dan ook, of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whiskybase Shop BV is verboden. Alle andere rechten zijn voorbehouden. Geen enkele fotografie, beeldmateriaal, tekst, broncode of enig ander materiaal getoond op shop.whiskybase.com mag in alle omstandigheden voor commerciële doeleinden worden gebruikt, noch mag een van de hierin gebruikte materialen worden gewijzigd, bijgesneden, getransformeerd, gebouwd of in enige andere op een andere manier veranderd of gereproduceerd, hetzij van shop.whiskybase.com of gekopieerd van websites van derden in strijd met deze voorwaarde zelf of anderszins herverdeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whiskybase Shop BV. Elke prijsafhandeling of prijsopname met betrekking tot producten op shop.whiskybase.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden door Whiskybase Shop BV.

 

Artikel 7 Beschikbaarheid en prijzen

Whiskybase Shop BV streeft naar de juistheid van de informatie op shop.whiskybase.com. Indien een product niet beschikbaar is, zal Whiskybase Shop BV trachten de gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Prijzen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Artikel 8 Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van het aanbod van Whiskybase Shop BV aan koper. De acceptatie door Whiskybase Shop BV vindt plaats na ontvangst van de bestelling van de kopers en volledige betaling. Na acceptatie ontvangt de koper een bevestiging.

 

Artikel 9 Intrekking en retournering

Bij het kopen van producten kan koper de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden ongedaan maken. Deze periode begint de dag nadat de koper het product heeft ontvangen. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product alleen uitpakken zoveel als nodig is om te evalueren of hij het product wil behouden. Indien de koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product retourneren aan Whiskybase Shop BV met alle bijbehorende accessoires, in de originele staat en verpakking en met de verzendkosten betaald door de koper. De koper zal de retourzending vooraf per e-mail bekendmaken aan [email protected]. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangekondigd of retourzendingen die onvolledig of beschadigd zijn, worden niet terugbetaald.

 

Artikel 10 Overmacht

Whiskybase Shop BV is niet aansprakelijk voor het nakomen van enige verplichting indien deze wordt gehinderd door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend, of waarvan hij niet kan worden aangesproken door de wet of door de algemeen aanvaarde praktijk.

 

Artikel 11 Privacy

Whiskybase Shop BV onderneemt stappen om de privacy van gebruikers te beschermen en te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor persoonlijke informatie met betrekking tot gebruikers die door Whiskybase Shop BV zijn verzameld. De gegevens die Whiskybase verzamelt, worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker of het verzenden van de nieuwsbrief. De gebruiker kan worden gevraagd om informatie over zichzelf in te voeren op verschillende pagina's van shop.whiskybase.com. Whiskybase Shop BV zal nooit persoonlijke informatie vrijgeven aan andere partijen zonder toestemming van de gebruiker. Creditcardinformatie wordt niet bewaard en wordt volledig uit het systeem verwijderd nadat de bestelling is verwerkt of geannuleerd. Gebruikers hebben het volste recht om te weten welke informatie in Whiskybase's systeem is bewaard.

 

Artikel 12 Volledige overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Whiskybase Shop BV en klant en vervangen alle eerdere verklaringen en afspraken tussen ons. Elke tekortkoming door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden in de wet als niet-uitvoerbaar wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden onverminderd van kracht. Whiskybase Shop BV behoudt zich het recht voor om zijn rechten en verplichtingen in termen van deze standaard Servicevoorwaarden over te dragen, toe te wijzen of anderszins over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 13 Wet en jurisdictie

Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden tegen of met betrekking tot ons of enige gevrijwaarde partij onder deze Servicevoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank en de klant aanvaardt onherroepelijk de jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

 

Artikel 14 Bedrijf

Whiskybase Shop BV
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
inschrijvingsnummer KvK (Kamer van koophandel): 75791048

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Safe and insured shipping

Guaranteed delivery

Trusted and safe

Trusted webshop

Customer satisfaction

Over 10.000 happy customers

Multiple checkout options

Safe and secure checkout

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.